Unitaz çaşkalarının növləri

Unitaz çaşkalarının növləri

Unitaz çaşkalarının növləri

Unitaz çaşkalarınin forması funksional, gigiyenik və rahat olmalıdır. 

Konstruksiyasına görə unitazlar aşağıdakı formada olurlar:

Süzgəcvari

Воронкообразная чаша унитаза

Bu konstruksiyanın üstünlüyü, onun yüksək dərəcədə gigiyenik olmasıdır. Belə ki, süzgəc hissəsinin çaşkanın ortasında olması, çaşkanın daha təmiz və daha tez yuyulmasını təmin edir. Mənfi cəhəti - sıçramaların olmasıdır.

Nimçəvari 

Тарельчатая чаша унитаза

Konstruksiya üfüqi səthli (rəfli) düzəldilib ki, bu da həyat fəaliyyətinin "nəticələrinin" toplanması üçün nəzərdə tutulmuşdur və yalnız suyun təzyiqi ilə yuyulub gedir. Bu tipli unitazlar sıçramaların qarşısını alsa da, gigiyenik cəhətdən arzuolunmaz, köhnə tipli sayılır və nadir hallarda istehsal olunur.

 

Astanalı

Козырьковая форма чаши унитаза

Ən geniş yayılan formadır. konstruksiyaya sıçramaların qarşısını almaq üçün xüsusi "astana" və ishal nəticələrinin dəf olunması üçün "eniş" daxil edilmişdir. 

 İstifadə parametrlərindən başqa, unitaz çaşkasının forması, həmçinin, təmiz yuyulmanı, duz birləşmələrinin qalıqlarının qalmamasını və sıçramaların olmamasını təmin etməlidir.
Bu parametrləri isə çaşkanın konstruksiyası və yuyulma tipinin vəhdəti təyin edir.

08.12.2020
К другим статьям
Bütün Xəbərlər